Obowiązki informacyjne RODO

Obowiązki informacyjne RODO

Szanowni Państwo,

 

w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku), znanego jako RODO, działając w imieniu Arge Paliwa spółka z o.o. w Krakowie informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Arge Paliwa spółka z o.o., adres: ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków, nr tel.: +48 12 631 61 10, e-mail: biuro@arge.pl,
 2. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w punkcie 3 lit. a – b jest art. 6 ust. 1 lit. a, a w pozostałym zakresie (punkt 3 lit. c-f) jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku),
 3. celem przetwarzania podanych danych osobowych jest:
 4. udzielenie odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania
 5. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. realizacja postanowień umowy, jaką zawarliście Państwo z Arge Paliwa spółka z o.o. w Krakowie
 7. prowadzenie postepowania windykacyjnego
 8. prowadzenie statystyk, analiz, zestawień etc. – na własne potrzeby Arge Paliwa spółka z o.o.
 9. wypełnianie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa
 10. odbiorcą Państwa danych osobowych będą w niezbędnym zakresie, wyłącznie upoważnione osoby i podmioty zapewniające obsługę Administratora,
 11. podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celu dla jakiego są pozyskiwane, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania udzielonej zgody,
 12. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia,
 13. przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim została ona udzielona w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 14. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 15. podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu dla jakiego zostały pozyskane.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze pismo ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zmiany umowy łączącej Państwa z Arge Paliwa spółka z o.o. w  Krakowie.

Pismo nie wymaga odpowiedzi.